Vefmyndavél

Enduro þolaksturskeppni v/ Blönduós. 02.07.2005 3. & 4. umferð.

Framkvæmdastjórn: Enduro nefnd VÍK
Keppnisstjóri: Eggert Kristinsson
Brautarstjóri: Guðberg Kristinsson
Öryggisfulltrúi: Enduronefnd VÍK
Tímavörður: Guðjón Magnússon
Ábyrgðarmaður Karl Gunnlaugsson kt: 170866-3129 (GSM 893-2098)
Dómnefnd: Kjartan Kjartansson, Páll Jónsson, Hákon Ásgeirsson.
Læknir: Mannaður sjúkrabíll.

Endurokeppnin er í landi Blönduós og verða allir að haga sér samkvæmt því. Þetta á við um keppendur, aðstoðarmenn, starfsmenn keppninnar og áhorfendur. Með tilvísun í keppnisreglur í enduro má ekki aka


 keppnisbrautina fyrir keppni (sjá reglur n.o. 6.1.1) og getur orðið til þess að viðkomandi keppandi fái ekki að vera með í þessari keppni. Áhorfendur eru beðnir um að virða landið þar sem þessi keppni fer fram með því að aka ekki utan vega við keppnissvæðið. Aðeins er leyft að aka í þessari keppnisbraut í 1 dag og eru það tilmæli keppnisstjórnar að menn virði það. Aðeins keppendur og starfsmenn tengdir henni fá að vera á mótorhjólum á keppnissvæðinu.

Skráning í þessa keppni hefst á www.motocross.is 21.06.2005 og líkur þriðjudaginn 28.06.2005 kl: 23:59                                                                             
Að gefnu tilefni þá eru keppendur ábyrgir fyrir því að skrá sig á réttum tíma og ganga frá greiðslu keppnisgjalds, þeir sem þurfa einhverja hluta vegna að millifæra skulu hafa gengið frá því fyrir lok skráningartíma. Ekki verður tekið við greiðslum á keppnisdag og verða þeir sem ekki hafa greitt á tilskyldum tíma ekki með.

1. Reglur og skyldur keppenda:
Reglugerð um akstursíþróttir og aksturskeppni.18. apríl 2000 Nr. 257
Keppt er eftir reglum MSÍ (Mótorsportsamband Íslands) og Enduro keppnisreglum VÍK (Vélhjólaíþróttaklúbbsins)
Þar sem þessar reglur ná ekki til gilda alþjóðlegar reglur FIM.
Rétt er að minna keppendur og aðra sem hlut eiga að máli að uppfærðar Enduro reglur gilda fyrir þessa keppni og er þær að finna á www.motocross.is undir keppnisreglur / Enduro reglur.
Keppendum er skilt að fylla út og skila inn við skoðun “þáttökuyfirlýsingu” sem er að finna á www.motocross.is undir keppnisreglur / Þáttökuyfirlýsing.
Að gefnu tilefni er rétt að benda keppendum á að öll aðstoð og bensínáfyllingar skulu fara fram á “Pittsvæði”. Ekki er leyfilegt að rétta keppanda gleraugu í braut eða í tímahliði. Í uppfærðum Enduro reglum er að finna rauðletraðar breytingar og uppfærslur sem rétt er að huga vel að.                                                

2. Framkvæmd keppninnar.
Keppendum ber að mæta á keppnissvæðið eftir tímatöflu og vera mættir í skoðun á réttum tíma. Fyrir hverja byrjaða mínútu sem mætt er of seint í skoðun er er 1 mínúta tekin út sem víti eftir fyrsta hring. Keppendum ber að mæta í skoðun á þeim tíma sem honum er gefinn (sjá. töflu mæting/skoðun). Fyrir hverja byrjaða mínútu sem keppandi mætir of seint á ráslínu verða jafnmargar mínútur teknar út sem víti eftir fyrsta hring.

3. Flokkaskipting
Flokkaskipting Enduro Íslandsmót 2005 (FIM reglur)
3 flokkar Enduro 1, 2 og 3

Meistaradeild:

Enduro 1
100cc til 125cc 2-Stroke
175cc til 250cc 4-Stroke

Enduro 2
175cc til 250cc 2-Stroke
290cc til 450cc 4-Stroke

Enduro 3
290cc til 500cc 2-Stroke
475cc til 650cc 4-Stroke

Veittir bikarar fyrir 3 efstu overall eftir daginn og er skyldumæting fyrir 3 efstu í verðlaunaafhendingu.
Einnig eru 3 flokkaverðlaun.

B deild:

Opin flokkur / öll hjól / 80cc – 650cc

40+ er opin flokkur og þarf 5 eða fleiri svo hann sé keyrður

Veittir bikarar fyrir 3 efstu overall eftir daginn og er skyldumæting fyrir 3 efstu sæti í verðlaunaafhendingu.

4. Ræsing
Allar umferðir dagsins verða ræstar með hópstarti.
Baldursdeild ekur 2 umferðir á keppnisdag í 45 mínútur. Fyrsti keppandi er flaggaður út sem sigurvegari að 45 mínútum liðnum.
Meistaradeild ekur 2 umferðir á keppnisdag í 90 mínútur. Fyrsti keppandi er flaggaður út sem sigurvegari að 90 mínútum liðnum.

5. Prufuhringur og keppnisleið
Ekki er ekinn prufuhringur, þeir sem aðstoða við brautarlagningu og eru mættir fyrir kl: 14:00 föstudaginn 01.07.2005 fá hins vegar að aka einn hring í hvora átt að lokinni vinnu við brautarlagningu.
Keppendur sem koma til að aðstoða við brautarlagningu skulu tilkynna sig til brautarstjóra Guðbergs Kristinssonar við komu á keppnissvæði fyrir kl: 14:00 föstudaginn 01.07.2005
Keppnisleið er mörkuð með stikum, hliðum og borðum. Þar sem aðeins ein stika stendur gildir 5 metra reglan (ekki fjær stiku en 5 metra). Keppandi sem sleppir hliði fær 1 mínútu í refsingu í formi vítis.
Keppnisleið er alltaf ekinn réttan klukkuhring í fyrri umferð og öfugan klukkuhring í seinni umferð.

      6. Skyldur keppenda / tímataka / úrslit
Keppendum er skylt að mæta í skoðun á réttum tíma og fara eftir fyrirmælum keppnisstjórnar.
Klukka keppnisstjórnar er alltaf rétt.
Aðstoðarmenn eru á ábyrgð keppanda og ber þeim að ganga um keppnissvæðið vel og skilja ekki eftir rusl. Keppnislið / aðstoðarmenn sem sýna ekki keppnisstjórn og starfsmönnum keppninnar háttvísi eiga á hættu refsingu sem keppandi tekur út.
Gáleysislegur akstur og eða hraðakstur á viðgerðasvæði getur varðað refsingu í formi tímavítis.
Keppendur fá afhentar “bólur” og þurfa að stimpla sig inn í tímahlið, tímabólur eru á ábyrgð keppanda eftir að hún hefur verið afhent.
Keppanda ber að ganga úr skugga um að “bóla” virki hjá tímaverði áður en keppni hefst.
Keppandi sem gleymir að stimpla sig inn eða bíður ekki eftir “bíbinu” missir viðkomandi hring út.
Úrslit úr hverri umferð verða hengd upp á bíl tímavarðar að lokinni umferð, kærufrestur er 30 mínútur eftir að úrslit hafa verið birt.

7.  Verðlaunaafhending
Keppandi sem unnið hefur til verðlauna og mætir ekki á verðlaunaafhendingu missir sæti sitt og næsti keppandi færist upp.
Keppendur geta fengið leyfi til að yfirgefa keppnissvæði áður en verðlaunaafhending fer fram hjá keppnisstjóra ef rík ástæða er til.
Verðlaunaafhending fer fram við Esso skálann Blönduósi kl: 16:30

8. Tímatöflur vegna keppninnar.

Mæting og skoðun

Keppnisfyrirkomulag 2005:

 

 

 

 

 

 

 

Mæting:

Skoðun hjól

 

 

 

Nr.101-

09:00

 

 

 

nr: 1 – 100

09:15

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundur með keppendum kl: 9:35

 

 

 

 

 

 

 

Flokkur:

Röðun á ráslínu:

Keppni hefst:

Keppni líkur:

Aksturstími:

B 1

10:00

10:15

11:00

45 mín.

A 1

11:00

11:15

12:45

90 mín.

 

 

 

 

 

B 2

13:00

13:15

14:00

45 mín.

A 2

14:00

14:15

15:45

90 mín.

 

 

 

 

 

Verðlaun:

 

 

16:30

 

Reykjavík. 20.06.2005

Enduro nefnd VÍK.

Guðberg Kristinsson

Karl Gunnlaugsson

Valdimar Kristinsson

 

 

 

 

 

Leave a Reply